Przetargi


03.08.2020 r.

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku, w związku z realizacją projektu
„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19 ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ załączniki od 1 do 4 (edytowalne)

05.08.2020

Pytania i odpowiedzi

07.08.2020

Pytania i odpowiedzi nr 1

Pytania i odpowiedzi nr 2

Pytania i odpowiedzi nr 3

11.08.2020

Zbiorcze zestawienie ofert

12.08.2020

Roztrzygnięcie postępowania

 

10.07.2019 r.

Świadczenie usługi transportowej osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie rybnickim”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ załączniki od 1 do 6 (edytowalne )

Zbiorcze zestawienie ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

 

04.04.2018 r.

Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie rybnickim”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ załączniki od 1 do 4 (edytowalne )

Zbiorcze zestawienie ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

 

27.03.2018 r.

Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie rybnickim”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ załączniki od 1 do 4 (edytowalne )

Unieważnienie postępowania

 

19.03.2018 r.

Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie rybnickim”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ załączniki od 1 do 4 (edytowalne )

Unieważnienie postępowania

 

15.03.2018 r.

Świadczenie usługi transportowej osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie rybnickim”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ załączniki od 1 do 6 (edytowalne )

Zbiorcze zestawienie ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

 

13.07.2017 - Świadczenie usługi transportowej osób niepełnosprawnych w ramach
projektu "Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim"

Ogłoszenie

SIWZ

Załaczniki do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert [doc]

Zbiorcze zestawienie ofert [pdf]

Rozstrzygnięcie postępowania

 

23.12.2015 - Świadczenie usługi psychologa w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Rybniku
Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty - 14.01.2016

 

21.12.2015 -  Świadczenie usługi transportowej osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim"
Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 31.12.2015 

3.12.2015 - Świadczenie usługi psychologa w ramach projektu "Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim"
Ogłoszenie i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania - 8.12.2015

Informacja o wyniku postępowania - 21.12.2015

13.08.2010 - Szkolenia dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych intelektualnie w ramach projektu "Jesteśmy potrzebni - działajmy razem"

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

18.08.2010 - Pytania i odpowiedzi

14.09.2010 - Informacja o wyniku postępowania - Część 1                                                    

14.09.2010 - Informacja o wyniku postępowania - Część 2                                                     

10.05.2010 - Szkolenia dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych intelektualnie w ramach projektu "Jesteśmy potrzebni - działajmy razem"

Ogłoszenie 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

12.05.2010 - Pytania i odpowiedzi

14.05.2010 - Pytania i odpowiedzi

17.05.2010 - Pytania i odpowiedzi

27.05.2010 -Informacja o wyniku postępowania - Część 1
                       Informacja o wyniku postępowania - Część 2
                       Informacja o wyniku postępowania - Część 3

 2017-07-13 15:19:12 13.07.2017 - Świadczenie usługi transportowej osób niepełnosprawnych w ramach
projektu "Program integracji społecznej i zawodowej w powiecierybnickim"

Redaktor: Artur Lazar


Stronę opublikowano: 10.05.2010 - 14:49
Ostatnia modyfkacja: 12.08.2020 - 14:19
ePUAP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku

Logo Powiatu rybnickiego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku


BIP