Nasza kadra 

DZIAŁY

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

KONTAKT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku

Kierownik Ewa Skiba

32 42 600 33 wew. 17,

pok. nr 1

Dział administracyjno - organizacyjny

Referent – Michalina Świdergał

Pomoc administracyjna - Artur Widera

32 42 600 33 wew. 11 ,

pok. nr 1

Dział ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Psycholog - starszy pracownik socjalny – Monika Piasecka

Podinspektor - Katarzyna Nawrat

32 42 600 33 wew. 13,

pok. nr 2

Dział finansowo - księgowy

Główna księgowa – Bogusława Kukułka

Referent - Martyna Belkius

32 42 600 33 wew. 14,

pok. nr 3

Dział Pieczy Zastępczej

 

Psycholog - starszy pracownik socjalny – Monika Piasecka

3242 600 33 wew. 15,

pok. nr 2

Pedagog - starszy pracownik socjalny – Ewelina Kozielska

32 42 600 33 wew. 16,

pok. nr 7

Psycholog - Kamila Zawionka

 32 42 600 33 wew. 16,

pok. nr 7

Podinspektor- Jolanta Helis

32 42 600 33 wew. 12,

pok. nr 4

Referent – Arkadiusz Przeliorz

32 42 600 33 wew. 12,

pok. nr 4

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej


- Magdalena Krzyżyk

- Kamila Zawionka

- Sabina Lewicka

- Beata Miącz-Pałka

 

32 42 600 33 wew. 15

32 42 600 33 wew. 16

pok. nr 4,6

Radca Prawny
- Ewa Steciwko - Staneczek


Obsługa prawna osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Drugi i czwarty wtorek miesiąca od 15:30 do 17:30

Psycholog, psychoterapeuta rodzinny - Agnieszka Boczkowska

Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

___

Punkt Interwencji Kryzysowej

Konsultant ds. przemocy oraz uzależnień - Agnieszka Ratajczak

Poniedziałek pok. nr 1
15:00 - 19:00

Wtorek pok. nr 1
15:30 - 17:30

tel. 32 42 600 33 wew. 11

Psychoterapeuta - Sabina Polok

Poniedziałek

15:30 - 19:30

Środa

15:30 - 19:30

Piątek

15:30 - 19:30

pok. nr 4

tel. 32 42 600 33 wew. 11

Psycholog - Urszula Stadnicka

Poniedziałek
14:00 - 19:00

pok. nr 1

tel. 32 42 600 33 wew. 11
Radca Prawny
- Ewa Steciwko - Staneczek.


Obsługa prawna dla mieszkańców powiatu rybnickiego.
Drugi i czwarty wtorek miesiąca
od 15:30 - 17:30
Obsługa Projektu "Klub Seniora - miejsce spotkań osób starszych jako przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów"

Kierownik Ewa Skiba

 

32 42 600 33 

pok. nr 1

 Koordynator -

Sonia Fojcik-Hałacz

Pozostali pracownicy -

Monika Piasecka

Magdalena Krzyżyk

Ewelina Kozielska

Bogusława Kukułka

 

 

tel. 32 42 600 33

 Animator -

Justyna Włodarz-Witek

Osoba prowadząca klub - Martyna Siodmok-Bobbiesi

 

 tel. 509 297 216Stronę opublikowano: 22.09.2014 - 8:32
Ostatnia modyfkacja: 15.04.2021 - 13:50
ePUAP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku

Logo Powiatu rybnickiego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku


BIP