Rejestry


Dział administracyjno-organizacyjny
- rejestr skarg i wniosków
- ewidencja decyzji
- ewidencja upoważnień
- ewidencja zarządzeń kierownika
- ewidencja czasu pracy
- ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Dział finansowo-księgowy
- ewidencja operacji gospodarczych
- ewidencja tytułów wykonawczych i upomnień
- ewidencja faktur, umów i zwolnień lekarskich
- ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Dział do spraw rehabilitacji osób niepełnosprawnych
- ewidencja osób niepełnosprawnych

Dział pieczy zastępczej
- ewidencja decyzji
- rejestr kandydatów i rodzin zastępczych
- ewidencja rodziców biologicznych
- ewidencja dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
- ewidencja skierowań do pow
- ewidencja osób usamodzielnianych

Stronę opublikowano: 22.09.2014 - 11:36
Ostatnia modyfkacja: 22.09.2014 - 11:47
ePUAP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku

Logo Powiatu rybnickiego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku


BIP