Zadania zlecone


do zadań rehabilitacji społecznej zaliczamy:

 

  • dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w  turnusach rehabilitacyjnych, warsztatu terapii zajęciowej, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego,
  • likwidacji barier architektonicznych,
  • likwidacji barier w komunikowaniu się,
  • likwidacji barier technicznych, sportu,  kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

 

do zadań rehabilitacji zawodowej zaliczamy:

 

  • przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
  • szkolenie osób niepełnosprawnych,
  • udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej,
  • udzielanie prowadzącym działalność gosp. albo własnego lub dzierżawionego gospodarstwo rolne do wys. 50 % oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności

Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz współpraca z organizacjami pozarządowymiStronę opublikowano: 26.01.2010 - 13:39
Ostatnia modyfkacja: 3.11.2020 - 22:11
ePUAP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku

Logo Powiatu rybnickiego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku


BIP